Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

Contacts     Graduate     
     
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Škoda Auto a.s. on markets of former Jugoslavia
Written by (author): Bc. Klára Čížková, DiS.
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:JUDr. Ladislav Jirouš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
ŠKODA AUTO na trzích států bývalé Jugoslávie
Summary:
Bakalářská práce se skládá z teoretické části, která zmiňuje společnost Škoda Auto a.s., dále jednotlivé vybrané státy tzn. Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu a Makedonii. U nich konkrétně popisuje všeobecné informace o některých ekonomických ukazatelích a údaje o prodejích aut. Dále popisuje mezinárodní prostředí a některé jeho vlivy na mezinárodní podnikání a problematiku vstupu na zahraniční trhy. V praktické části je popsán vývoj vstupu a fungování společnosti Škoda Auto a.s. na jednotlivých konkrétních trzích vybraných zemí. Jsou zde zmíněny prodeje v jednotlivých letech a očekávaný vývoj v letech budoucích. Dále jsou zde zmíněny cíle, kterých by chtěla Společnost Škoda Auto a.s. v těchto zemích dosáhnout.
Key words:Trh, dealer, prodej, Škoda Auto a.s., Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's review