Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

Contacts
     
     
     Curriculum vitae
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The importance of customer service department for the company activities
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:Mgr. Daniela Vlasáková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Důležitost oddělení péče o zákazníky pro činnost firmy
Summary:
Tato práce popisuje činnost vnitropodnikového útvaru oddělení péče o zákazníka a jeho důležitost pro činnost společnosti na trhu. První kapitola popisuje, jakou hodnotu zákazníci mají pro společnost. V druhé kapitole je zmíněno, jak oddělení péče o zákazníky realizuje analýzu spotřebního trhu, bez které společnost se nemůže zaměřit na daný cílový trh. Dále práce zmiňuje ve třetí kapitole, jakými prostředky zákaznické oddělení využívá marketingovou komunikaci, při kontaktu se zákazníkem. Praktická část práce popisuje celkovou činnost zákaznického oddělení ve věrnostním programu, který patří mezi hlavní nástroje společnosti, jak si udržet věrného a loajálního zákazníka. Závěrem je vhodné zmínit, že činnost zákaznického oddělení je pro činnost společnosti důležitá, protože správně poskytnuté služby zákazníkům a péče o ně se vždy společnosti vrátí. Spokojený a loajální zákazník se vždy ke společnosti rád vrátí.
Key words:
Hodnota zákazníků pro společnost, Analýza spotřebního trhu, Marketingová komunikace se zákazníky, Péče o zákazníky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.