Lidé na ŠAVŠ

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikační číslo: 1025
Univerzitní e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Interní vyučující - Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     
Absolvent     Závěrečná práce     
     
Vedené práce
     
Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na ŠAVŠ.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:

Poř.
Stav
Závěrečná prácePodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Bahníková
Program Green Travel a jeho zavedení v Bentley Motors Ltd.
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Klára Čížková, DiS.
ŠKODA AUTO na trzích států bývalé Jugoslávie
prosinec 2010
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Simona Havlíková
Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
prosinec 2011
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martin Horák
Důležitost oddělení péče o zákazníky pro činnost firmy
prosinec 2010
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matúš Horniaček
Network marketing (MLM)
prosinec 2014
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Natalya Ivanova
Multi-level marketing
červen 2015
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Filip Kozák
Event marketing
prosinec 2014
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavel Matyska
Působení značky na nákupní chování spotřebitele
prosinec 2012
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Marek Mázl
Vývoj a aplikace CI ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci marketingové komunikace firmy
prosinec 2013
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martin Nedvěd
Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
prosinec 2010
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Milan Novosád
Analýza marketingového mixu vybrané firmy
prosinec 2016
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ladislav Posner
Zavedení nového produktu na trh ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. z pohledu marketingových aktivit
prosinec 2012Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Iva Pšenková, MBA
Rozdíly a podobnosti B2B a B2C trhu
prosinec 2012
Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Raizer
Specifika prodeje vozů ŠKODA na irském trhu
srpen 2017
Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petr Rolák
Marketing a sociální sítě
prosinec 2011
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petr Rosol
Rebranding a implementace Corporate Identity ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci dealerů vozů ŠKODA
únor 2014
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Michaela Zákoutská
Zákaznické vnímání Corporate Designu v místě prodeje
prosinec 2013
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Zvolánková
Marketingová komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Mimoň
prosinec 2015
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována