Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Nedvěd
Identification number: 497
University e-mail: 497 [at] is.savs.cz
 
B 62 08  Economics and Management (ŠAVŠ)
Bachelor type of study, full-time form
Business Administration and Sales, study successfully completed

          
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis and Assessment of a Multi-make Car Seller Marketing Strategy
Written by (author):
Bc. Martin Nedvěd
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
Summary:
Tématem bakalářské práce je Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů. Cílem této bakalářské práce je zjistit praktické využívání marketingu u víceznačkového prodejce nových automobilů, zejména provést porovnání jednotlivých typů marketingových aktivit, zmínit se také o rozdílech marketingu jednotlivých prodávaných značek tohoto prodejce, odhalit případné slabé stránky a navrhnout možná zlepšení. V závěru jsou nastíněny možné budoucí způsoby marketingu u prodejce nových automobilů.
Key words:marketing, vyhodnocení aktivit, víceznačkový prodejce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis