Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Identification number: 4085
University e-mail: eva.jaderna [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

Contacts     Lesson     Publications     Curriculum vitae     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Financial Support to Social Services Term Marketing Strategy of Corporate Social Responsibility
Cimrmannová, Tereza -- Jaderná, Eva
Finanční podpora sociálních služeb v rámci marketingové strategie společenské odpovědnosti firem.  [CD-ROM]. In Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje). Sborník z mezinárodní vědecké konference. p. 299--304. ISBN 978-80-906-146-8-0.
article in electronic anthology2016Details
2.Green Marketing Practice of Car Producers
Jaderná, Eva -- Přikrylová, Jana
Green Marketing Practice of Car Producers.  [CD-ROM]. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM. p. 241--245. ISBN 978-80-7394-607-4.
article in electronic anthology2016Details
3.Green soulutions in the automotive industry as part of the corporate social responsibility
Dolejší, Martin -- Jaderná, Eva -- Přikrylová, Jana
Zelená řešení v automobilovém průmyslu jako součást společenské odpovědnosti firem. Marketing Science and Inspirations. 2016. v. 11, no. 2, p. 25--32. ISSN 1338-7944.
article in a professional periodical2016Details
4.Perception of modern and retro packaging
Srbová, Alena -- Broučková, Iveta -- Jaderná, Eva
Perception of modern and retro packaging.  [CD-ROM]. In Marketing Identity: Brands we love. p. 263--275. ISBN 978-80-8105-841-7.
article in electronic anthology2016Details
5.Personal blog and destination marketing
Jaderná, Eva
Osobní blog a marketing destinací cestovního ruchu. Marketing Science and Inspirations. 2015. v. X, no. 1, p. 29--34. ISSN 1338-7944.
article in a professional periodical2015Details
6.Životní prostředí v České republice a regionu
Jaderná, Eva
Životní prostředí v České republice a regionu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. 108 p. ISBN 978-80-87472-23-1.
textbook2012Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.