Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
Identification number: 4079
University e-mail: ingrid.matouskova [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Human Resources Management (ŠAVŠ)

Contacts     Lesson     Publications     Curriculum vitae     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analysis of the relationship of the system “operationally efficient building – indoor environment quality – user”
Matoušková, Ingrid -- Pašek, Jan -- Chlubna, Vojtěch -- Ort, Petr -- Cupal, Martin
Analysis of the relationship of the system “operationally efficient building – indoor environment quality – user”. Applied Mechanics and Materials. 2016. v. 824, p. 199--209. ISSN 1662-7482.
article in a professional periodical2016Details
2.Applied Forensic Psychology
Matoušková, Ingrid
Aplikovaná forenzní psychologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2013. 304 p. 1. ISBN 978-80-247-4580-0.
professional book2013Details
3.Communication-challenging situations in police practice
Matoušková, Ingrid -- Spurný, Joža
Komunikačně náročné situace v policejní praxi. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2005. 159 p. 1. ISBN 80-86898-37-7.
professional book2005Details
4.eCALL - Intelligent Transport System (legal, technical, information and psychological aspects )
Matoušková, Ingrid -- Rak, Roman -- Moravčík, Ľubomír et al.
eCall inteligentný dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické). 1. vyd. Bratislava: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., 2015. 688 p. 9788089169313. ISBN 978-80-89169-31-3.
professional book2015Details
5.ManagerialCareer and Work in the Eyes of Practitioners and Students
Pavlica, Karel -- Matoušková, Ingrid
Manažerská kariéra a práce očima praktiků a studentů. Socioekonomické a humanitní studie. 2016. v. 6, no. 2, p. 52--61. ISSN 1804-6797.
article in a professional periodical2016Details
6.Praktická podpora jedince v náročných (pracovních) situacích.
Matoušková, Ingrid et al.
Praktická podpora jedince v náročných (pracovních) situacích. In: Případové studie primárního zajištění místa zásahu. 1. publ. 1. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2015. p. 211--231. ISBN 978-80-87236-27-7.
chapter in a book2015Details
7.PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF CREDIBILITY IN FORENSIC APPLICATIONS
Matoušková, Ingrid
PSYCHOLOGICKÉ POSUZOVÁNÍ VĚROHODNOSTI VE FORENZNÍCH APLIKACÍCH. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015, s. 125--137. ISBN 978-80-7408-112-5.
article in a proceedings2015Details
8.Psychosociální krizová pomoc a první psychická pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí; Psychosociální intervenční služba IZS v ČR
Matoušková, Ingrid
Psychosociální krizová pomoc a první psychická pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí; Psychosociální intervenční služba IZS v ČR. In: Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu. 1. publ. 1. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2015. p. 215--261. ISBN 978-80-87236-26-0.
chapter in a book2015Details
9.SUPPORT FOR STUDENTS WITH BEHAVIORAL DISORDERS AND MENTAL ILLNESS AS A ONE OF BARIERS OF HIGHER EDUCATION - EXPERIENCE FROM THE BANKING COLLEGE
Matoušková, Ingrid -- Cetlová, Helena
Podpora studentů s poruchami chování a duševním onemocněním jako bariérou vysokoškolského studia - zkušenosti z BIVŠ. In Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí "Vysokoškolské studium bez bariér". 1. vyd. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2015, s. 83--88. ISBN 978-80-7494-228-0.
article in a proceedings2015Details
10.Traffic Psychology
Matoušková, Ingrid
Dopravní psychologie. In Prevencia ako nástroj na zníženie dopravnej nehodovosti. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015, s. 130--139. ISBN 978-80-8054-639-7.
article in a proceedings2015Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.