Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dzmitry Famin
Identification number: 3908
University e-mail: xfamin [at] is.savs.cz
 
N 62 08  Economics and Management (ŠAVŠ)
Master continuing type of study, full-time form
Marketing Management in the Global Environment, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:PR as a tool of brand building
Written by (author): Ing. Dzmitry Famin
Department: Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Opponent:Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:PR jako nástroj budování značky
Summary:Práce je zaměřena na nástroje Public Relations a jejich působení na proces budování značky. Cílem diplomové práce je analýza vlivu PR aktivit na rozvoj a postavení značky Volkswagen na běloruském automobilovém trhu. Hlavním nástrojem analýzy je interview se zástupcem importéra značky Volkswagen v Bělorusku. Bylo zjištěno, že importér značky provádí aktivní a úspěšné PR strategie, ale existuje potenciál na zlepšení. V závěrečné častí práce bylo navrženo několik doporučení z oblasti PR, které by mohly výrazně zlepšit postavení značky Volkswagen na trhu.
Key words:Public relations, Budování značky, Automobilový trh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review