Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Identification number: 203
University e-mail: vaclav.smejkal [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Law and Economics (ŠAVŠ)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Aims of the Lisbon Treaty Between Law and Economics: How to Reform the Economic Governance and To Fulfil the Target of the Social Market Economy?
Šmejkal, Václav -- Šaroch, Stanislav
Cíle Lisabonské smlouvy mezi právem a ekonomií: jak reformovat správu ekonomických záležitostí a tím lépe naplňovat ideu sociálně tržního hospodářství?. Scientia et Societas. 2017. v. XIII, no. 1, p. 3--15. ISSN 1801-7118.
article in a professional periodical2017Details
2.Possible solutions to global challnges, likely scenarios of future development
Šmejkal, Václav -- Šaroch, Stanislav
Možnosti řešení globálních výzev současného světa, možné scénáře budoucího vývoje společnosti. In: František Janatka a kol. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 298--329. ISBN 978-80-7552-754-7.
chapter in a book2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.