Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Kateřina Kolářová
Identification number: 19289
 
N 62 08  Economics and Management N-EM
ŠAVŠ MB N-EM-FRP comb [term 6, year 2]
Master continuing type of study, part-time form
Corporate Finance Management in the Global Environment, 2nd year of study / 6th semester of study

     
     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Formula Student Business plan
Written by (author):
Department: Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Podnikatelský plán v rámci projektu Formula Student
Summary:
Cílem bakalářské práce je ověření ekonomické funkčnosti podnikatelského plánu vytvořeného pro produkt – profesionální auto simulátor. Funkčnost byla ověřena na základě jasně stanovených kritérií, která se posuzovala z hlediska hypotetických vlastníků a potenciálních investorů. Výsledkem je posouzení ekonomické životaschopnosti tohoto projektu ve vazbě na zvolený business model.
Key words:podnikatelský plán, business model, zhodnocení investice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.