Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. David Staš, Ph.D.
Identification number: 19200
University e-mail: david.stas [at] savs.cz
 

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications     
     
     
Supervised theses     Conferences     
The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address (distribution server office365).
 
Office phone number:
+420 730 803 172 (mobile)
Office address:
KRVLK ŠAVŠ
Office number:
B207
E-mail:
david.stas [at] seznam.cz
Contact:
tel. 730 803 172
Consulting hours:
ŠAVŠ - Karmel (B207): Každé liché pondělí 12:00 – 14:30, každé sudé úterý od 11:00 - 13:00. Z důvodu optimalizace časového rozvržení doporučuji konzultaci objednat mailem. ŠAVŠ - VŠE Praha: Každou lichou středu 11:00 - 13:00, každou sudou středu 13:30 - 15:00. Z důvodu optimalizace časového rozvržení doporučuji konzultaci objednat mailem.

User information in vCard format
User information in vCard format