Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 

Contacts     
     
     
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:A proposal of financial plan for health insurance company
Written by (author):
Department: Institute of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Opponent:
Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Návrh finančního plánu zdravotní pojišťovny
Summary:
Cílem předkládané diplomové práce je navrhnou finanční plán zdravotní pojišťovny. Tento návrh finančního plánu je zpracován pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na vymezení základních pojmů, které se v oblasti zdravotního pojištění vyskytují, dále na popis systému veřejného zdravotního pojištění a zejména pak na vymezení obecných podmínek pro fungování zdravotních pojišťoven v České republice a na specifika jejich hospodaření. Ve druhé části této práce jsou detailně analyzovány konkrétní výsledky hospodaření ZPŠ za jednotlivá období, přičemž hlavním nástrojem této analýzy se staly poměrové ukazatele. V poslední části práce je na základě provedené analýzy navržen finanční plán ZPŠ pro rok 2009.Závěr této práce tvoří zhodnocení všech poznatků vyplývajících z finančního plánu ZPŠ pro rok 2009.
Key words:
veřejné zdravotní pojištění, finanční analýza, zdravotní pojišťovna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.