Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)

     
Lesson
     
Publications
     
     
Placements
     
     Supervised theses     
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of the financial situation of the company Ostroj, a.s.
Written by (author):
Bc. Kristýna Marušková
Department:
Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení finanční situace obchodního závodu společnosti OSTROJ a.s.
Summary:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace obchodního závodu společnosti Ostroj, a.s. s využitím nástrojů finanční analýzy. Teoretická část je zaměřena na definici pojmu finanční analýza, vymezení uživatelů a určení potřebných podkladů pro její zpracování. Jsou uvedeny i metody finanční analýzy. V praktické části je nejprve krátce představena analyzovaná společnost Ostroj, a.s. Poté je provedena samotná finanční analýza společnosti v letech 2012 až 2016. Na konci této části je provedeno celkové zhodnocení a návrhy pro zlepšení finančního zdraví.
Key words:
Ostroj, a.s., poměrové ukazatele, finanční analýza, analýza finanční situace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisOpponent's review