Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)

     
     
Publications
     
     
Placements
     
Bodies     
Supervised theses
     
Conferences     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Proposal of the financial plan of a company
Written by (author):
Department: Department of Financial Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jitka Filipová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Návrh finančního plánu podniku
Summary:
Diplomová práce s tématem Návrh finančního plánu podniku je vypracována s cílem navrhnout krátkodobý finanční plán společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. pro rok 2014. Pro potřeby vytvoření plánu jsou nedílnou součástí práce strategická a finanční analýza podniku, které slouží jako nezbytný podklad pro vytvoření plánu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska sestavení finančního plánu. Ve druhé části je provedena analýza vnějšího i vnitřního prostředí společnosti, a také finanční analýza let 2009 až 2013. Třetí část práce je věnována sestavení finančního plánu pro rok 2014. Pro zhodnocení vytvořeného plánu byla opět použita finanční analýza tohoto plánu. Cílem práce bylo zaměřit se na posouzení finanční situace podniku a navržení takového finančního plánu, který zajistí udržení finanční stability a dosáhne stanovených cílů.
Key words:
finanční plán, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, finanční analýza, strategická analýza, zisk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis