Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 

Contacts          Publications
     
     
     
     
Supervised theses
     
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Business plan - internet project
Written by (author):
Bc. Jakub Severa
Department:
Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Podnikatelský plán internetového projektu
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na téma tvorby podnikatelského plánu internetového vzdělávacího projektu. Cílem bylo udělat základní teoretickou přípravu, zjistit, jak správně sestavit podnikatelský plán, dále se seznámit s odvětvím, ve kterém bude projekt vybudován – na internetu (konkrétně platforma Youtube a další sociální sítě jako Facebook, Tumblr, Twitter, ale také blog a email list). Po získání všech potřebných informací, které jsem získal z knih a internetových zdrojů, jsem sepsal konkrétní podnikatelský plán k uvedení tohoto projektu v život. Zjistil jsem, že je velmi těžké odhadnou výnosy podobného projektu, přesto jsem vytvořil odhad výnosů, nákladů a zisku v prvních dvou letech projektu. Zjistil jsem, že projekt má šanci být ziskový a v horizontu jednoho roku plně uživit jednu osobu na něm pracující.
Key words:
SWOT analýza, Podnikatelský plán, Výkaz zisku a ztrát, Youtube, Internet, Sociální média

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.