Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 

          Publications
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses          
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Evaluation of the Investment
Written by (author): Bc. Jitka Libenská
Department: Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Zhodnocení efektivnosti investice
Summary:
Tématem bakalářské práce je zhodnocení investice společnosti REKUPER SYCHROV, s.r.o. do pořízení nové lakovací linky. Cílem práce je pomocí vybraných statických a dynamických metod hodnocení efektivnosti investic ověřit správnost rozhodnutí společnosti o uskutečnění investičního záměru. První část práce je věnována teorii a základním informacím o investicích a investičním rozhodování. V praktické části práce dochází k aplikaci konkrétních dat, na jejichž základě jsou stanoveny peněžní toky, kapitálové výdaje a diskontní míra a následně jsou provedeny příslušné výpočty. Výstupem práce je zhodnocení prospěšnosti investice a doporučení směřovaná firmě.
Key words:Investice, peněžní toky, kapitálový výdaj, diskontní míra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.