Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (née Nývltová)
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 

Contacts     Lesson          Publications     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of financial health of company Třinecké Železárny, a.s.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza finančního zdraví společnosti Třinecké Železárny, a.s.
Summary:
Práce je zaměřena na analýzu finanční výkonosti firmy, její porovnání s konkurencí a tržní pozici. První část obsahuje teoretická východiska z odborné literatury. Druhá část analyzuje finanční ukazatele společnosti. Ve třetí části je obsažena aplikace bonitních a bankrotních modelů. Dále práce obsahuje nefinanční ukazatele a obecné zhodnocení tržního okolí firmy. V závěru jsou uvedena zhodnocení, doporučení silné a slabé stránky.
Key words:
Finanční analýza, Tržní pozice firmy, Bonitní modely, Bankrotní modely, Poměrové ukazatele, SWOT analýza, Benchmarking, Porterův Model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.