Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)

Contacts
     
Lesson
     
Publications
     
     
Placements     
     
Supervised theses
     
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Pricing of cars in the company ŠKODA AUTO a.s.
Written by (author):
Department: Department of Financial Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Vít
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Tvorba cen vozů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu cen vozů ve společnosti ŠKODA AUTO a. s. a vychází z teoretických poznatků stanovení cen a členění nákladů. Cílem práce je analýza tvorby cen vozů. Nejdříve je provedena analýza tvorby cen vozů na základě tržního stanovení ceny, na kterou navazuje analýza tvorby cen vozů dle nákladů. Vzhledem k těmto analýzám je vyhodnocen finanční výsledek podniku. V závěru je zhodnocen postup stanovení cen vozů ve společnosti ŠKODA AUTO a. s. podle metod a postupů, které podnik využívá. Na toto zhodnocení navazují autorovi návrhy a doporučením, které by podnik v budoucnu mohl při stanovování cen vozů využít.
Key words:Stanovení ceny, Cenová strategie, Náklady, Cena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formSupervisor's reviewOpponent's review