Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 

          Publications     Curriculum vitae     
Placements
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Economic evaluation of procurement in the construction firm and proposals for improvement
Written by (author):
Department: Institute of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Thesis supervisor: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Opponent:
Ing. Pavel Marinič, MBA, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Ekonomické vyhodnocení zakázek stavebního podniku a návrhy na zlepšení
Summary:
Cílem diplomové práce je podat základní a ucelenou představu o realizaci zakázky ve stavební firmě a vyhodnocení úspěšnosti stavby. Na modelu stavby "Rekonstrukce ul. Pod Přerovskou cestou II" je popsán průběh zakázky od vypsání veřejné obchodní soutěže, kalkulace ceny, podání nabídky, průběhu stavby z ekonomického pohledu a controllingu až po závěrečné vyhodnocení celého projektu. V závěru práce jsou navrhnuty kroky pro zlepšení celého procesu tak, aby se zlepšila firemní výkonnost a hospodářské výsledky staveb.
Key words:
analýza odchylek, controlling, náklady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.