Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (née Nývltová)
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 

Contacts     Lesson
     
     
     Curriculum vitae
     
Placements
     
     
Supervised theses
     Conferences     
The following list contains supervised theses at ŠAUni.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Valentin Anastasev
Rozhodování investora na finančním trhu
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kateřina Beránková
Návrh finančního plánu zdravotní pojišťovny
May 2009
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Berná
Výběr optimální právní formy podnikání z pohledu zdanění
December 2010
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Bitmanová
Vyhodnocení efektivnosti investice
May 2012
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Bitmanová
Zpracování dodavatelských dokladů v účetnictví
December 2009Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Brožová
Ocenění podniku
May 2013Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriela Cirmonová
Využití strategie Six Sigma při hledání úspor v praxi konkrétního podniku
December 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Dolenská
Zhodnocení finanční situace společnosti JM partners.CZ a návrhy na zlepšení
January 2014
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Dřevikovská
Analýza finanční podpory prodeje ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
December 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Dřevikovská
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
January 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Artur Faltus
Analýza ekonomických přínosů selfbillingu
December 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Fapšo
Reorganizace jako nástroj obnovení prosperity podniku v úpadku
September 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Feldbacher
Návrh optimálního postupu pro investora při investování na trhu FOREX
December 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michala Fořtová
Možnosti optimalizace v oblasti zdanění příjmů fyzických osob
December 2010Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Blanka Gregorová
Rentabilita výrobních ploch svařoven
December 2009
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Grofová
PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A ROZVOJE PODNIKU
December 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Luděk Gühl
Zhodnocení efektivnosti investic do implementace vybraných elektronických systémů při vývoji vozidla
December 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hanes
Řízení zásob v podniku
January 2010
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Hartmanová
Tvorba cen vozů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
December 2013Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Harvan
Ocenění podniku
January 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondřej Hegar
Investiční rozhodování
January 2011
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Irena Hůlková
Vícerozměrná analýza příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku
December 2010Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Hůlková
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
December 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Luboš Jansa, DiS.
Návrh finančního plánu podniku
May 2013Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Jedličková
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
January 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Veronika Ježková
Využití franchisingu v podnikání
December 2010Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anastasia Kalchenko
Zhodnocení finančního zdraví podniku v nestabilní ekonomice a návrhy na zlepšení
December 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Kerdová
Optimalizace náběhových nákladů
December 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Klímová
Zhodnocení finanční situace společnosti Praní a čištění a.s. a návrhy na zlepšení
January 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tereza Kloubcová
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
January 2018Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vít Kocián
Funds Transfer Pricing
January 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Aneta Koulová
Proces výplaty podpor na vůz ES/VKH ve ŠKODA AUTO a.s.
December 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jiří Králik
Pojetí cotrollingu a praktické zkušenosti
December 2009
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Král
Fundamentální analýza veřejně obchodované akcie
May 2017Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kratochvíl
Investiční rozhodování
January 2015Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kroupa
Analýza vývojových nákladů
December 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vlasta Kubelková
Ekonomické vyhodnocení zakázek stavebního podniku a návrhy na zlepšení
April 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petr Kysela
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
May 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Leoš Kyselo
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
December 2010Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anna Lauerová
Finanční analýza společnosti Abrasiv a.s.
December 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Bc. Pavlína Le Gallo
Analýza finanční situace společnosti Automotive Lighting, s.r.o. a návrhy na její zlepšení
May 2015Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jitka Libenská
Zhodnocení efektivnosti investice
September 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Lišková
Zhodnocení a zlepšení finančního zdraví podniku JANA s.r.o.
May 2008Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Macková
Optimalizace kapitálové struktury podniku
January 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zoya Madytskaya
Analýza vybraného akciového titulu kotovaného na Burze cenných papírů Praha
December 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Majkuth
Vyhodnocení efektivnosti investice
January 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Malíková
Podnikatelský záměr společnosti Rautis, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristýna Marušková
Zhodnocení finanční situace obchodního závodu společnosti OSTROJ a.s.
December 2017Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Pavlína Mazurová
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
May 2008
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Šárka Medková
Specifika obchodování s termínovanými kontrakty na elektrickou energii
May 2010
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Mikešová
Projekty s veřejnou podporou realizované v Technickém vývoji ŠKODA AUTO a.s. ve správě Technologické agentury České republiky
December 2014
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Andrea Muchová
Řízení režijních nákladů
May 2010Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Müllerová
Ekonomická analýza investice do solárních panelů
December 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Najmanová
Praktický přínos modulové strategie pro snižování nákladů v koncernu Volkswagen Group
May 2012
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Nocarová
Vstup elektronických daňových dokladů a jejich následné zpracování ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
December 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klára Nosková
Zhodnocení finanční situace podniku Silnice Jičín a. s. a návrhy na její zlepšení
January 2011
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Volha Novik
Cenová optimalizace produktů podniku z pohledu tvorby zisku
May 2011Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Novotný, DiS.
Outsourcing tiskových služeb
December 2009
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Oppitz
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
January 2016Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. David Ottomanský
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
January 2014
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucie Ottová
Návrh finančního plánu podniku
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Valeriia Pakhunova
Dopady ekonomických sankcí uvalených Evropskou unií na Ruskou federaci na finanční výkonnost podniku
July 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Pavelková
Řízení pohledávek v podniku
May 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Pavlík, DiS.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
May 2012
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radek Pažout
Fundamentální analýza akcií
January 2017
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Plevová
Návrh podnikatelského záměru
January 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milan Poslt
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
May 2008
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Procházka
Analýza finančního zdraví společnosti Třinecké Železárny, a.s.
May 2012Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Procházka
Měření výkonu trhu v oblasti prodeje Škoda originálních náhradních dílů
December 2009
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zlata Prokopová
Návrh podnikatelského záměru
December 2014
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Ptačin
Zhodnocení finanční situace společnosti Johnson Controls Automobilové součástky, k. s. včetně návrhů na zlepšení
June 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Purkertová
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
May 2016Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Rajšnerová
Zhodnocení finanční situace podniku ŠKO - ENERGO, s.r.o. a návrhy na zlepšení
May 2008
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Rambousková
Ekonomické vztahy mezi pojišťovnou a nemocnicí
December 2009
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Oldřich Rudzan
Návrh podnikatelského záměru
December 2013
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marie Runátová
Analýza konkurence nakladatelství Geum
December 2010
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. David Řeháček
Podnikatelský záměr - pronájem automobilů
December 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Luboš Sejkora
Investiční rozhodování
January 2015Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Severa
Podnikatelský plán internetového projektu
December 2016
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tereza Siebertová
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
January 2014
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Slavíková
Návrh finančního plánu podniku
January 2014
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jan Slezák
Fundamentální analýza vybraného akciového titulu kotovaného na Burze cenných papírů Praha
January 2014
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denys Sliusarenko
Supplier Nomination Process
December 2013
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Sochůrek
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
May 2010
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lucie Soumarová
Řízení nákladů střediska
December 2009
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matěj Svojše
Investiční rozhodování
January 2014
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Šeps
Možnosti financování aktivit podniku
December 2016
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Šídová
Podnikové finanční plánování
January 2011Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jan Šimon
Návrh finančního plánu podniku
May 2015
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jan Šimon
Outsourcing a insourcing výroby komponentů a souvisejících služeb
December 2012
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adéla Šmídová
Optimalizace kapitálové struktury podniku
May 2014
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Špalek
Finanční analýza podniku s akcentem na ukazatel EVA
January 2014
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adéla Špirková
Evaluation of Financial Performance of Selected Company and Proposals for Improvement
May 2019Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavlína Šplíchalová
Vliv změny vyklonění stojiny na úsporu celkových nákladů při výrobě bočních dvěří
December 2014Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucie Špůrová
Nákladová analýza automatického a manuálního testování infotainment jednotek ve ŠKODA AUTO, a. s.
December 2014Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucie Štefanová
Oceňování mimořádných výbav vozu
December 2010
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jan Štěpánek
Vybrané možnosti zvýšení rentability Zákaznického centra ŠKODA AUTO a.s.
December 2014Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Štěpánek
Rentabilita výrobku v automobilovém průmyslu
December 2009Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. František Trpišovský
Outsourcing a insourcing v oblasti údržby majetku
December 2009
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Šárka Trubačová
Investiční rozhodování
January 2012
Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viacheslav Ulasevich
Fundamentální analýza akcií
January 2016Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Urban
Implementace projektového controllingu do hodnotového řetězce podniku
August 2016
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Petra Vaňková
Změna metodiky přímé podpory prodeje ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
December 2019Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Vaňurová
Podnikatelský záměr stavby fotovoltaické elektrárny
January 2011
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jan Vavřich
Tvorba ceny metalurgických polotovarů a analýza vlivů
December 2013Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Vít
Podnikové finanční plánování
May 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Vondráčková
Plánování a hodnocení výkonnosti nákupu
December 2007Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Vyrtychová, DiS.
Legislativní úprava nemocenského pojištění zaměstnanců od 1.1.2009 a návrhy na zlepšení
December 2010
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Zach
Srovnání leasingu a úvěru při koupi osobního automobilu
June 2011
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Zajícová
Optimalizace zásob náhradních dílů ke strojům a zařízením
January 2011Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Zvolánková
Stanovení indikativní hodnoty značky Kofola
January 2018
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Petr Žďánský
Nabývání majetku a pořizování služeb v rezortu MO
December 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress