Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (née Nývltová)
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     
This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Vzdělání     
2000Bc.Brno University of Technology, Faculty of Business and ManagementTax Counseling
2002Ing.Brno University of Technology, Faculty of Business and ManagementCorporate Finance and Business
2005Ph.D.Brno University of Technology, Faculty of Business and ManagementCompany Management and Economics
2009Doc.

Zaměstnání     
2004–Faculty of Business and Management, Brno University of TechnologyAssistant Lecturer
2004–2005Symbol Technologies Czech Republic s.r.o.Shared Services Centre EMEA (Assistant of Accountant)
2005–2006Škoda AutoHR assistant
2006–Škoda Auto UniversityHead of Institute of Accounting and Financial Management
2007–
2013–

Řešené projekty     
2007–2009Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy.ŘešitelCompleted
2007–2009Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu.ŘešitelCompleted
2010–2012Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analztický přístup versus tradiční neoklasická metodologieCompleted
2012–2014Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podnikůCompleted
2018–2018Analýza rizik projektu Indie v závislosti na vývoji vybraných makroekonomických ukazatelůCompleted

Projekty mimo univerzitu     
2008–2009,

Akademické stáže     
08/2003–12/2003individuální (jiný zdroj) (studentská) Tampere Polytechnic Business SchoolTampere, Republic of Finland

Univerzitní aktivity     
Academic council (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)member
Board for Internal Evaluation (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)member

Jazykové znalosti     
English (2)
German (4)

Publikace     
Financial Managementtextbook
Czech Capital Market as Part of Unified European Financial Marketarticle in proceedings
Model of Costs of Financing on the Terms of the System of State-Supported Export in CRarticle in proceedings
Emerging Capital Markets as a Source of Information for Business Valuationarticle in proceedings
Emerging Capital Markets as a Source of Equity Financing for Local Companies: The Case of Croatia and the Czech Republicarticle in proceedings
Leveraged Buyouts in the Czech Republicarticle in proceedings
Securitization -- Unexploited Financial Tool in the Central and Eastern Europearticle in proceedings
Cross-Border Listings -- The Necessity for Czech Companies?article in proceedings
Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolioarticle in proceedings
Financování regionálního rozvoje na mezinárodních kapitálových trzícharticle in proceedings
Prerequisites of the Czech Capital Market Efficiencyarticle in a periodical
Mezinárodní kapitálové trhy -- zdroj financováníprofessional book
Hospodářská statistikatextbook
Multinational Firm Capital Structurearticle in proceedings
Využití akciových opcí při stanovování nákladů vlastního kapitáluarticle in proceedings
Czech Multinational Enterprises And Their Outward Foreign Investments.České "nadnárodní" podniky a jejich zahraniční investice. Konference -- FAST České nadnárodní podniky a jejich zahraniční investicearticle in proceedings
Příčiny rozdílné likvidity českého a polského primárního akciového trhuarticle in proceedings
Identifikace charakteristických rysů IPO podniků v České republicearticle in proceedings
Význam a charakteristika českého primárního akciového trhuarticle in proceedings
Selected Thoughts on Testing the Czech Capital Market Efficiencyarticle in proceedings
Cizí zdroje financování z kapitálového trhuarticle in a periodical
Zahraniční kapitálové trhy jako zdroj financováníarticle in a periodical
Na tahu jsou menší firmyarticle in a periodical
Využitelnost modelu MCPM v investičním controllinguarticle in a periodical
Zdroje financování průmyslových podnikůarticle in a periodical
Komparace likvidity primárního a sekundárního trhu pražské a varšavské burzy cenných papírůarticle in a periodical
Analýza předpokladů efektivnosti českého finančního trhuothers
Náklady vlastního kapitálu a tržní cena akciových opcíarticle in proceedings
The Importance of Cross-Border Listings for Emerging Markets: The Case of the Czech Republicarticle in proceedings
Úvod do problematiky ocenění pro going public v podmínkách České republikyarticle in proceedings
Modely národního bilaterálního exportního financováníarticle in a periodical
Finanční řízení podniku.: Moderní metody a trendy.professional book
Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské uniearticle in proceedings
Jak přistupovat ke kapitálovému trhu ve výuce podnikových financí v České republicearticle in proceedings
Capital Market and Bank Financing of Non-Financial Companies in the CEE Countries: Selected Issuesarticle in proceedings
Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V.article in proceedings
Řízení kotováného podniku v době propadu akciových trhů. Úvaha o aktuální situaci českých emitentůarticle in a periodical
Kapitálový trh a mechanismy monitorování manažerů vázané na vývoj tržní hodnoty podnikuarticle in proceedings
Financing of Non-Financial Companies in the CEE Coutriesarticle in proceedings
Potřeba regulace kapitálového trhu vyplývající z konfliktu zájmů mezi vlastníky a manažery podnikůarticle in proceedings
Capital Markets Financing and Companies in the Czech Republicarticle in proceedings
Fair Value Measurement of Private Business Enterprisesabstract in anthology
Řízení kursového rizikachapter in a book
Aplikace VIM modelu na ocenění značek charakteristických zápornou relevancí v nákupním rozhodování spotřebitelearticle in a periodical
Modelling Positive and Negative Brand Impact by Using the VIM Model for Valuing Brands of Private Companiesarticle in proceedings
Analyzing cost structures for determining possible predatory pricing: A case studyabstract in anthology
VIM model pro ocenění ochranné známky nekótované společnostiarticle in a periodical
Metody pro ocenění ochranné známky: doporučení pro použití v České republicearticle in a periodical
Analysis of Income Based Value Drivers of Real Estate Companies in the Czech Republicarticle in proceedings
Introducing the Financial Brand Impact Adjustor in the VIM Model for Appraising the Brand of an Unlisted Companyarticle in proceedings
Rate of Investments as a Parameter of the VIM Model for Appraising Trademarks of Unlisted Companiesarticle in proceedings
VIM model pro ocenění značky se zápornou relevancí v nákupním rozhodováníarticle in proceedings
VIM Model for Appraising the Trademark of an Unlisted Company According to IFRS 13article in a periodical
Empirický výzkum významu individuálních generátorů výnosové hodnoty podniků na realitním trhu v ČRarticle in a periodical
VIM Model for Appraising the Trademark of an Unlisted Companyarticle in proceedings
European Private Equity Markets and Business Valuationarticle in proceedings
Finanční řízení podniku./Moderní metody a trendyprofessional book
Analyzing Cost Structures for Determining Possible Predatory Pricingabstract in periodical
Destroying and Creating Equity Value Through Brand Management: Positive and Negative Brand Impact Assessment by Using the VIM Modelling Approacharticle in a periodical
Income Based Valuation of IT Companies: Methodological Issues Related to Invested Capitalarticle in proceedings
Behavioural-Qualitative Value Drivers in Variable Interdependent Model for Valuing Brandsarticle in a periodical
Brand Value Drivers in the VIM Model: the Behaviorally-Qualitative Perspectivearticle in proceedings
Behavioural-qualitative value drivers in variable interdependent model for valuing brandsabstract in anthology
Fieldsrank: The network value of the firmabstract in anthology
Income Based Valuation of IT Companies: Methodological Issues Related to Invested Capitalarticle in proceedings
Invested Capital, Its Importance, And Interpretability Within Income Based Methods For Determining The Value Of The Companyabstract in anthology
Aktivace identifikovatelných nehmotných aktiv z hlediska důsledků pro výnosové ocenění podnikuarticle in a periodical
Metodologické aspekty finančně kvalitativního ohodnocování značek nekótovaných společnostíarticle in a periodical
FieldsRank: the Network Value of the Firmarticle in a periodical
Ušlý zisk u výrobních závodůarticle in a periodical
Invested Capital, Its Importance, and Interpretability Within Income-Based Methods for Determining the Value of the Companyarticle in proceedings
The economic interpretation of the concept of profit loss: the case of the Czech Republicarticle in proceedings
Prodej obchodního závodu a ekonomicko-právní aspekty převzetí neprovozního aktiva, jehož reálná hodnota nedosahuje účetního ocenění (případová studie)article in a periodical
Factoring Attention Price into Investment Decisionsarticle in a periodical
Basis of Value and the Discount Rate in the Squeeze-out Process in the Czech Republicarticle in a periodical
Základy finančního řízení podnikutextbook
Consequences of the Arbitrage Dichotomy of Capital Allocation for the Construction of Opportunity Cost of Equity in Private Companieschapter in a book
The Return on Equity Puzzle: An Empirical Analysis of Return on Equity in the Czech Automotive Industryarticle in proceedings
Empirical analysis of the market value added in the Czech automotive industryabstract in anthology