Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (née Nývltová)
Identification number: 172
University e-mail: romana.cizinska [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)

     
Lesson
     
Projects
     
     
Curriculum vitae
     
Placements
     
     
     
     
This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Vzdělání     
2000
Bc.
Brno University of Technology, Faculty of Business and Management
Tax Counseling
2002
Ing.
Brno University of Technology, Faculty of Business and Management
Corporate Finance and Business
2005
Ph.D.Brno University of Technology, Faculty of Business and ManagementCompany Management and Economics
2009
Doc.

Zaměstnání     
2004–
Faculty of Business and Management, Brno University of Technology
Assistant Lecturer
2004–2005
Symbol Technologies Czech Republic s.r.o.
Shared Services Centre EMEA (Assistant of Accountant)
2005–2006
Škoda Auto
HR assistant
2006–
Škoda Auto UniversityHead of Institute of Accounting and Financial Management
2007–
2013–

Řešené projekty     
2007–2009
Ocenění společností nekotovaných na burze. Moderní metody a trendy.
Řešitel
Completed
2007–2009
Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu.
Řešitel
Completed
2010–2012
Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku - behaviorální analztický přístup versus tradiční neoklasická metodologie
Completed
2012–2014
Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků
Completed
2018–2018Analýza rizik projektu Indie v závislosti na vývoji vybraných makroekonomických ukazatelů
Completed
2020–
Analýza vybraných dopadů poplatků za nadlimitní emise CO2 na podnikové a národní hospodářství
In process of execution

Projekty mimo univerzitu     
2008–2009
,

Akademické stáže     
08/2003–12/2003
individuální (jiný zdroj) (studentská)
Tampere Polytechnic Business School
Tampere, Republic of Finland

Univerzitní aktivity     
Academic council (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)member
Board for Internal Evaluation (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)member
Publishing board (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)
member

Jazykové znalosti     
English
(2)
German
(4)

Publikace     
Financial Management
textbook
Czech Capital Market as Part of Unified European Financial Market
article in proceedings
Model of Costs of Financing on the Terms of the System of State-Supported Export in CR
article in proceedings
Emerging Capital Markets as a Source of Information for Business Valuation
article in proceedings
Emerging Capital Markets as a Source of Equity Financing for Local Companies: The Case of Croatia and the Czech Republic
article in proceedings
Leveraged Buyouts in the Czech Republic
article in proceedings
Securitization -- Unexploited Financial Tool in the Central and Eastern Europe
article in proceedings
Cross-Border Listings -- The Necessity for Czech Companies?
article in proceedings
Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio
article in proceedings
Financování regionálního rozvoje na mezinárodních kapitálových trzícharticle in proceedings
Prerequisites of the Czech Capital Market Efficiencyarticle in a periodical
Mezinárodní kapitálové trhy -- zdroj financování
professional book
Hospodářská statistikatextbook
Multinational Firm Capital Structurearticle in proceedings
Využití akciových opcí při stanovování nákladů vlastního kapitálu
article in proceedings
Czech Multinational Enterprises And Their Outward Foreign Investments.České "nadnárodní" podniky a jejich zahraniční investice. Konference -- FAST České nadnárodní podniky a jejich zahraniční investice
article in proceedings
Příčiny rozdílné likvidity českého a polského primárního akciového trhu
article in proceedings
Identifikace charakteristických rysů IPO podniků v České republice
article in proceedings
Význam a charakteristika českého primárního akciového trhuarticle in proceedings
Selected Thoughts on Testing the Czech Capital Market Efficiency
article in proceedings
Cizí zdroje financování z kapitálového trhu
article in a periodical
Zahraniční kapitálové trhy jako zdroj financováníarticle in a periodical
Na tahu jsou menší firmy
article in a periodical
Využitelnost modelu MCPM v investičním controllingu
article in a periodical
Zdroje financování průmyslových podniků
article in a periodical
Komparace likvidity primárního a sekundárního trhu pražské a varšavské burzy cenných papírů
article in a periodical
Analýza předpokladů efektivnosti českého finančního trhu
others
Náklady vlastního kapitálu a tržní cena akciových opcí
article in proceedings
The Importance of Cross-Border Listings for Emerging Markets: The Case of the Czech Republic
article in proceedings
Úvod do problematiky ocenění pro going public v podmínkách České republiky
article in proceedings
Modely národního bilaterálního exportního financování
article in a periodical
Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie
article in proceedings
Jak přistupovat ke kapitálovému trhu ve výuce podnikových financí v České republice
article in proceedings
Capital Market and Bank Financing of Non-Financial Companies in the CEE Countries: Selected Issues
article in proceedings
Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V.article in proceedings
Řízení kotováného podniku v době propadu akciových trhů. Úvaha o aktuální situaci českých emitentůarticle in a periodical
Kapitálový trh a mechanismy monitorování manažerů vázané na vývoj tržní hodnoty podnikuarticle in proceedings
Financing of Non-Financial Companies in the CEE Coutriesarticle in proceedings
Potřeba regulace kapitálového trhu vyplývající z konfliktu zájmů mezi vlastníky a manažery podnikůarticle in proceedings
Capital Markets Financing and Companies in the Czech Republic
article in proceedings
Fair Value Measurement of Private Business Enterprises
abstract in anthology
Řízení kursového rizika
chapter in a book
Aplikace VIM modelu na ocenění značek charakteristických zápornou relevancí v nákupním rozhodování spotřebitele
article in a periodical
Modelling Positive and Negative Brand Impact by Using the VIM Model for Valuing Brands of Private Companies
article in proceedings
Analyzing cost structures for determining possible predatory pricing: A case study
abstract in anthology
VIM model pro ocenění ochranné známky nekótované společnosti
article in a periodical
Metody pro ocenění ochranné známky: doporučení pro použití v České republice
article in a periodical
Analysis of Income Based Value Drivers of Real Estate Companies in the Czech Republic
article in proceedings
Introducing the Financial Brand Impact Adjustor in the VIM Model for Appraising the Brand of an Unlisted Company
article in proceedings
Rate of Investments as a Parameter of the VIM Model for Appraising Trademarks of Unlisted Companies
article in proceedings
VIM model pro ocenění značky se zápornou relevancí v nákupním rozhodování
article in proceedings
VIM Model for Appraising the Trademark of an Unlisted Company According to IFRS 13article in a periodical
Empirický výzkum významu individuálních generátorů výnosové hodnoty podniků na realitním trhu v ČR
article in a periodical
VIM Model for Appraising the Trademark of an Unlisted Company
article in proceedings
European Private Equity Markets and Business Valuation
article in proceedings
Finanční řízení podniku./Moderní metody a trendy
professional book
Analyzing Cost Structures for Determining Possible Predatory Pricing
abstract in periodical
Destroying and Creating Equity Value Through Brand Management: Positive and Negative Brand Impact Assessment by Using the VIM Modelling Approach
article in a periodical
Income Based Valuation of IT Companies: Methodological Issues Related to Invested Capital
article in proceedings
Behavioural-Qualitative Value Drivers in Variable Interdependent Model for Valuing Brands
article in a periodical
Brand Value Drivers in the VIM Model: the Behaviorally-Qualitative Perspectivearticle in proceedings
Behavioural-qualitative value drivers in variable interdependent model for valuing brandsabstract in anthology
Fieldsrank: The network value of the firm
abstract in anthology
Income Based Valuation of IT Companies: Methodological Issues Related to Invested Capital
article in proceedings
Invested Capital, Its Importance, And Interpretability Within Income Based Methods For Determining The Value Of The Companyabstract in anthology
Aktivace identifikovatelných nehmotných aktiv z hlediska důsledků pro výnosové ocenění podniku
article in a periodical
Metodologické aspekty finančně kvalitativního ohodnocování značek nekótovaných společností
article in a periodical
FieldsRank: the Network Value of the Firm
article in a periodical
Ušlý zisk u výrobních závodů
article in a periodical
Invested Capital, Its Importance, and Interpretability Within Income-Based Methods for Determining the Value of the Companyarticle in proceedings
The economic interpretation of the concept of profit loss: the case of the Czech Republic
article in proceedings
Prodej obchodního závodu a ekonomicko-právní aspekty převzetí neprovozního aktiva, jehož reálná hodnota nedosahuje účetního ocenění (případová studie)article in a periodical
Factoring Attention Price into Investment Decisions
article in a periodical
Specifika kvantifikace primárního goodwillu u vlastnicky řízených společností
article in a periodical
Basis of Value and the Discount Rate in the Squeeze-out Process in the Czech Republic
article in a periodical
Základy finančního řízení podniku
textbook
Empirical Analysis of the Market Value Added in the Czech Automotive Industry
article in a periodical
Consequences of the Arbitrage Dichotomy of Capital Allocation for the Construction of Opportunity Cost of Equity in Private Companies
chapter in a book
The Return on Equity Puzzle: An Empirical Analysis of Return on Equity in the Czech Automotive Industry
article in proceedings
Empirical analysis of the market value added in the Czech automotive industryabstract in anthology