Ľudia na ŠAVŠ

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikačné číslo: 1025
Univerzitný e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Interní vyučující - Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Životopis     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spotřební chování v oblasti nealkoholických nápojů na českém trhu
Autor: Ing. Zuzana Hejhalová
Pracovisko: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Vedúci práce: Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Spotřební chování v oblasti nealkoholických nápojů na českém trhu
Abstrakt:Tato práce byla zpracována na téma Spotřební chování v oblasti nealkoholických nápojů na českém trhu. Diplomová práce je členěna na dvě základní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se týká popsání a vysvětlení spotřebního chování. Dále je provedeno rozdělení nealkoholických nápojů, popsána aktuální spotřební situace a trendy ve spotřebě, použití obalových materiálů a nákupní jednotky. Praktická část popisuje vlastní empirický výzkum, který byl omezen na skupinu mladých lidí (14 -- 28 let) v regionu Mladá Boleslav. Na závěr jsou porovnána data z marketingového výzkumu s informacemi z teoretické části práce.
Kľúčové slová:spotřební chování, nealkoholické nápoje, marketingový výzkum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce