Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

Contacts     Graduate
     
Final thesis     Curriculum vitae
     
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Consumer behavior in the area of non-alcoholic beverages on the Czech market
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Spotřební chování v oblasti nealkoholických nápojů na českém trhu
Summary:Tato práce byla zpracována na téma Spotřební chování v oblasti nealkoholických nápojů na českém trhu. Diplomová práce je členěna na dvě základní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se týká popsání a vysvětlení spotřebního chování. Dále je provedeno rozdělení nealkoholických nápojů, popsána aktuální spotřební situace a trendy ve spotřebě, použití obalových materiálů a nákupní jednotky. Praktická část popisuje vlastní empirický výzkum, který byl omezen na skupinu mladých lidí (14 -- 28 let) v regionu Mladá Boleslav. Na závěr jsou porovnána data z marketingového výzkumu s informacemi z teoretické části práce.
Key words:
spotřební chování, nealkoholické nápoje, marketingový výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.