Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

Contacts
     
     
     
Curriculum vitae     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Programme Green Travel and it's introduction in Bentley Motors Ltd.
Written by (author):
Department:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Program Green Travel a jeho zavedení v Bentley Motors Ltd.
Summary:Bakalářská práce je zpracována na téma Program Green Travel a jeho zavedení v Bentley Motors Ltd. Práce se zabývá dopravou do zaměstnání a je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se týká představení programu Green Travel a jeho součásti jako je chůze, jízda na kole, využívání hromadné dopravy a sdílení automobilů. Praktická část popisuje zavedení programu Green Travel ve firmě Bentley Motors Ltd., zvolení opatření šitých firmě na míru a soubor přínosů pro zaměstnance. Dále práce rozebírá stav dopravy ve ŠKODA AUTO a.s. a navrhuje opatření ke zlepšení současného stavu. V závěru je provedeno zhodnocení celkového přínosu programu jak pro firmu, tak i pro zaměstnance a celou společnost.
Key words:Green Travel, doprava do zaměstnání, sdílení automobilů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formSupervisor's review