Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 

Contacts     Graduate
     
Final thesis     Curriculum vitae
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Marketing mix of chosen company
Written by (author):
Department: Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza marketingového mixu vybrané firmy
Summary:Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti Auto MERCIA a.s. Společnost je autorizovaným prodejcem vozidel značky ŠKODA AUTO. Práce se soustředí na analýzu základních nástrojů marketingového mixu s cílem získat výstupy ve formě doporučení a návrhů k tomu, aby společnost získala lepší postavení na trhu, více klientů a stala se konkurenceschopnější. V první části jsou představeny základní pojmy marketingového mixu, 4P: produkt, cena, distribuční cesty, komunikace a propagace. Druhá část analyzuje využítí marketingového mix společnosti Auto MERCIA a.s. V poslední části práce jsou zhodnocení a doporučení ve složení marketingového mixu autosalonu. V zavěru je shrnutí všech částí práce a analýzy.
Key words:
Marketingový mix, Marketing, Autosalon, Auto MERCIA a.s., ŠKODA AUTO

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis