Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

     Graduate     Final thesis     Curriculum vitae     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Marketing communication of company Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň
Written by (author):
Department:
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Ing. Eva Mocková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Marketingová komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Mimoň
Summary:
Cílem bakalářské práce je analýza a návrh zefektivnění současné marketingové komunikace Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň. Teoretické část bakalářské práce je věnována marketingové komunikaci. Její definice, nástroje a použití i vztah k celkovému marketingu a firemní identitě a image. Praktická část se věnuje podniku Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň, kde je popsána historie, struktura vedení podniku a cíle jeho podnikání. Součástí praktické části je analýza současné marketingové komunikace, která je zaměřena na určitou marketingovou kampaň podniku. Vyhodnocení analýzy slouží k určení efektivnosti marketingové komunikace i marketingové kampaně a představuje základ pro návrh zefektivnění marketingové komunikace podniku.
Key words:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Mimoň, Analýza, Lesnický den v Ralsku, Marketingová komunikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.