Lidé na ŠAVŠ

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikační číslo: 1025
Univerzitní e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Interní vyučující - Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     
Absolvent     Závěrečná práce     Životopis     
Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Event marketing
Autor: Bc. Filip Kozák
Pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Hejhalová
Oponent:MUDr. Jana Mádlová, MBA
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Event marketing
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je objasnit pojem event marketing a analyzovat plánování, přípravu a organizaci firemního meetingu reklamní agenturou Medworld pro významného klienta. V teoretické části byly shrnuty základní infomrace o oblasti marketingové komunikace a objasněny souvislosti event marketingu s ostatními nástroji komunikačního mixu. Praktická část bakalářské práce se následně věnuje analýze aplikace teoretických poznatků v praxi. Na konkrétním případu firemního eventu pořádaného reklamní agenturou pro zahraničního klienta, je názorně ukázáno jak plánování pomocí strategie 5 W funguje v praxi. V závěru práce jsou poté uvedeny doporučení a návrhy možných zlepšení.
Klíčová slova:
event marketing, komunikační mix, plánování, zákazník, reklamní agentura, strategie 5W, marketingová komunikace, CEE region meeting, event

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce