Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

     
Graduate     Final thesis     
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Differences and similarities of B2B and B2C market
Written by (author):
Ing. Iva Pšenková, MBA
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Jiří Senohrábek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Rozdíly a podobnosti B2B a B2C trhu
Summary:
Téma této bakalářské práce je porovnání průmyslového B2B trhu a spotřebního B2C trhu v marketingové strategii. Teoretická část definuje pojmy, popisuje nástroje marketingové komunikace a uvádí teoretické rozdíly v mezifiremním chování oproti marketingovým aktivitám prováděným na spotřebním trhu. Zároveň jsou vyzdviženy podobnosti těchto trhů. Praktická část mé práce se zaměřuje na analýzu marketingového chování firmy Loučeň, a.s., která je typickým příkladem propojení těchto dvou trhů.
Key words:
marketing, B2B, B2C

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis