Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

     
     Final thesis
     
     Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Customers´ perceptions of corporate design at the point of sale
Written by (author): Bc. Michaela Zákoutská
Department:
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jaromír Kuhn
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zákaznické vnímání Corporate Designu v místě prodeje
Summary:
Bakalářské práce je zaměřena na firemní design jako na součást corporate identity. V teoretickém východisku řešení je objasněno, co si pod pojmy představit a jejich využití. Dále jsou popsány dílčí prvky jednotného vizuálního stylu a další elementy, které se nachází v místě prodeje a mohou ovlivnit nákupní chování zákazníků. Analýza současného stavu poznání zkoumá firmu ŠKODA AUTO, její corporate identity a především rebranding firmy ŠKODA AUTO s detailnějším zaměřením na jejich místa prodeje. Konkrétně v Zákaznickém centrum v Mladé Boleslavi je proveden marketingový výzkum na vnímání zákazníků v prostorách centra. Ve vlastním návrhu řešení či aplikace je provedena analýza corporate design centra, vyhodnocení výzkumu a případné doporučení ke zlepšení nákupního prostředí.
Key words:
corporate identity, corporate design, prodejní místo, marketingový výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.