Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

     Graduate
     
Final thesis
     
     
Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Rebranding and Implementation of Corporate Identity in ŠKODA AUTO a.s. within ŠKODA Dealerships
Written by (author): Ing. Petr Rosol
Department:
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Ing. Pavel Knespl
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Rebranding a implementace Corporate Identity ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci dealerů vozů ŠKODA
Summary:
Tato bakalářská práce má za cíl důkladně analyzovat novou identitu společnosti ŠKODA AUTO a její implementaci v rámci prodejních míst vozů ŠKODA. Teoretická část práce objasňuje obecné základní pojmy a vztahy identity společnosti a popisuje její nejdůležitější prvky. V teoretické části je dále popsaný rebranding a nejčastější důvody, kvůli kterým jsou firmy nuceny změnit svoji stávající identitu. Předmětem praktické části je podrobná analýza nejen identity společnosti ŠKODA AUTO, ale také analýza exteriéru a interiéru prodejního místa, na což navazuje podrobný popis procesu implementace nové identity, v závěru práce jsou pak uvedeny návrhy a připomínky k nové identitě a k samotnému procesu implementace na základě pracovních zkušeností v rámci povinné praxe v jednom ze zainteresovaných oddělení ŠKODA AUTO v procesu rebrandingu.
Key words:Corporate identity, Corporate design, Rebranding, Showroom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisOpponent's review