Ľudia na ŠAVŠ

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikačné číslo: 1025
Univerzitný e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     
Absolvent     Záverečná práca          
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vývoj a aplikace CI ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci marketingové komunikace firmy
Autor:
Bc. Marek Mázl
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Zuzana Hejhalová
Oponent:
Ing. et Ing. Karolina Tučková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Vývoj a aplikace CI ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci marketingové komunikace firmy
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na corporate identity. V teoretickém východisku řešení jsou vysvětleny jednotlivé složky corporate identity. Dále je popsán nový koncept corporate designu a také důležité náležitosti při rebrandtingu showroomů ŠKODA AUTO. Konkrétně je to v Zákaznickém centru v Mladé Boleslavi, kde je proveden marketingový výzkum na spokojenost s novým konceptem corporate identity v prostorách showroomu. Ve vlastním návrhu možných zlepšení je provedena analýza corporate designu, jeho vyhodnocení a možné doporučení ke zlepšení.
Kľúčové slová:
corporate design, marketingový výzkum, corporate identity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadaniePosudok oponenta