Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 

     
Graduate     
     
     Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
CI and it´s development and implementation as a part of marketing communication in ŠKODA AUTO a.s.
Written by (author): Bc. Marek Mázl
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Ing. et Ing. Karolina Tučková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vývoj a aplikace CI ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci marketingové komunikace firmy
Summary:
Bakalářská práce je zaměřena na corporate identity. V teoretickém východisku řešení jsou vysvětleny jednotlivé složky corporate identity. Dále je popsán nový koncept corporate designu a také důležité náležitosti při rebrandtingu showroomů ŠKODA AUTO. Konkrétně je to v Zákaznickém centru v Mladé Boleslavi, kde je proveden marketingový výzkum na spokojenost s novým konceptem corporate identity v prostorách showroomu. Ve vlastním návrhu možných zlepšení je provedena analýza corporate designu, jeho vyhodnocení a možné doporučení ke zlepšení.
Key words:corporate design, marketingový výzkum, corporate identity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.