Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

Contacts     Graduate     Final thesis
     
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Introduction of the new product to the market in the company ŠKODA AUTO a.s from the perspective of marketing activities
Written by (author): Bc. Ladislav Posner
Department: Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Ing. Jakub Šanda
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zavedení nového produktu na trh ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. z pohledu marketingových aktivit
Summary:
Bakalářská práce se zabývá procesem zavádění nové ŠKODY Octavia na trh. Cílem práce je analyzovat klíčové marketingové aktivity a vyhodnotit jejich vliv na vyvolání zájmu u veřejnosti. Dále pak poskytnout podněty k zamyšlení, které by mohly zefektivnit celý proces. Východiskem práce jsou doporučení na úpravu procesu zavádění produktu na trh a identifikace marketingových aktivit, které v průběhu zavádění nové ŠKODY Octavia na trh vyvolaly největší zájem u veřejnosti.
Key words:
zavedení produktu na trh, marketingové aktivity, ŠKODA Octavia, marketingová komunikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's review