Ľudia na ŠAVŠ

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikačné číslo: 1025
Univerzitný e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     
Absolvent     Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Působení značky na nákupní chování spotřebitele
Autor:
Pracovisko:
Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Hejhalová
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Působení značky na nákupní chování spotřebitele
Abstrakt:
Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil zkoumání vlivu značek na nákupní chování spotřebitele. V teoretické části jsou definovány pojmy značka, hodnota značky, pěstování značky a logo. Dále je zde charakterizován rozhodovací proces a vlivy, které během tohoto procesu působí na spotřebitele. V teoretické části jsou rovněž zmíněny uskutečněné průzkumy, které jsou podkladem pro vyhodnocení výzkumu, který proběhl v praktické části práce. Tento průzkum proběhl formou dotazníkového šetření. Výsledky z tohoto šetření jsou v závěru vyhodnoceny a porovnávány s teoretickou částí. Jsou navrhnuty doporučení a definovány určité problémy, které se mohou vyskytnout.
Kľúčové slová:
spotřebitel, rozhodovací proces, nákupní chování, značka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta