Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

     
               
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Effect of a brand at buying behavior of a consumer
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:Ing. Jana Šturmová, MBA
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Působení značky na nákupní chování spotřebitele
Summary:
Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil zkoumání vlivu značek na nákupní chování spotřebitele. V teoretické části jsou definovány pojmy značka, hodnota značky, pěstování značky a logo. Dále je zde charakterizován rozhodovací proces a vlivy, které během tohoto procesu působí na spotřebitele. V teoretické části jsou rovněž zmíněny uskutečněné průzkumy, které jsou podkladem pro vyhodnocení výzkumu, který proběhl v praktické části práce. Tento průzkum proběhl formou dotazníkového šetření. Výsledky z tohoto šetření jsou v závěru vyhodnoceny a porovnávány s teoretickou částí. Jsou navrhnuty doporučení a definovány určité problémy, které se mohou vyskytnout.
Key words:
spotřebitel, rozhodovací proces, nákupní chování, značka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formSupervisor's review