Ľudia na ŠAVŠ

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikačné číslo: 1025
Univerzitný e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     Absolvent          
     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
Autor:
Ing. Simona Havlíková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jitka Šturmová, Ph.D., MBA
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je představit moderní trendy v marketingové komunikaci, a to se zaměřením na vybraný trend, tzv. Guerilla Marketing. Teoretická část bakalářské práce je věnována marketingové komunikaci, jejím hlavním cílům, integrované marketingové komunikaci a nově vzniklým soudobým trendům v marketingové komunikaci společně s guerilla marketingem. Praktická část se věnuje metodám guerillové komunikace se spotřebiteli, kde jsou uvedeny pro jednotlivé nástroje realizované marketingové kampaně. Dále je praktická část věnována nejlepším, ale také nejhorším příkladům guerillových kampaní v ČR a zahraničí.
Kľúčové slová:Marketing, Guerilla marketing, marketingová komunikace, efektivita , spotřebitel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Prílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta