Lidé na ŠAVŠ

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikační číslo: 1025
Univerzitní e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Interní vyučující - Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     
     
Závěrečná práce     Životopis
     
Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Hejhalová
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Guerilla marketing jako netradiční forma marketingu
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je představit moderní trendy v marketingové komunikaci, a to se zaměřením na vybraný trend, tzv. Guerilla Marketing. Teoretická část bakalářské práce je věnována marketingové komunikaci, jejím hlavním cílům, integrované marketingové komunikaci a nově vzniklým soudobým trendům v marketingové komunikaci společně s guerilla marketingem. Praktická část se věnuje metodám guerillové komunikace se spotřebiteli, kde jsou uvedeny pro jednotlivé nástroje realizované marketingové kampaně. Dále je praktická část věnována nejlepším, ale také nejhorším příkladům guerillových kampaní v ČR a zahraničí.
Klíčová slova:Marketing, Guerilla marketing, marketingová komunikace, efektivita , spotřebitel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.