Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 

Contacts          Final thesis
     
Curriculum vitae
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Marketing and social networks
Written by (author): Ing. Petr Rolák
Department: Institute of Management and Marketing (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Ing. Jana Bahníková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Marketing a sociální sítě
Summary:
Cílem bakalářské práce je analýza sociálních sítí jako nového prostředku komunikace v marketingu se zaměřením na Facebook. Teoretická část zachycuje vývoj sociálních sítí, představuje nejznámější zástupce tohoto odvětví a jejich dělení z hlediska využití koncovými uživateli. Rovněž je zmapována situace v České republice. Dále práce analyzuje sociální sítě jako nový prostředek marketingové komunikace a přikládá praktická doporučení pro úspěšnou komunikaci v prostředí sociálních sítí.
Key words:
Sociální sítě, Marketing, Marketingová komunikace, Facebook, Uživatel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review