Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
University e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Study Affairs Department (AU ŠAVŠ)

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     
Curriculum vitae
     
Supervised theses
     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Multi – level marketing
Written by (author):
Bc. Natalya Ivanova
Department:
Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Multi-level marketing
Summary:
Cílem dané práce je popis fungování systému multi-level mar- keting, pomocí kterého si firma Mary Kay vytváří charakter své činnosti, jeho specifické vlastnosti a využití v osobním prodeji. Teoretická část je věnována objasnění základních poznatků a konceptů, vztahujících se k tématu práce a k výzkumnému cíli, poskytuje přehled metod a technik, které byly pro naplnění cíle práce použity. Zároveň nabízí přehled o postupu při výběru výzkumné jednotky a o způsobu analýzy a interpretace získaných dat. Závěrem je naznačeno, že systém multilevel marketingu společnosti Mary Kay čeká dálší rozvoj a úspěšné fungování na světovém trhu.
Key words:komunikační mix, marketingová komunikace, přímý prodej, osobní prodej, integrovaná marketingová komunikace, Multilevel marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.