Lidé na ŠAVŠ

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikační číslo: 1025
Univerzitní e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

Kontakty     Absolvent          Životopis     Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
ŠKODA AUTO na trzích států bývalé Jugoslávie
Autor:
Bc. Klára Čížková, DiS.
Pracoviště:
Institut managementu a marketingu (ŠAVŠ)
Vedoucí práce:
Oponent:
JUDr. Ladislav Jirouš
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:ŠKODA AUTO na trzích států bývalé Jugoslávie
Abstrakt:
Bakalářská práce se skládá z teoretické části, která zmiňuje společnost Škoda Auto a.s., dále jednotlivé vybrané státy tzn. Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu a Makedonii. U nich konkrétně popisuje všeobecné informace o některých ekonomických ukazatelích a údaje o prodejích aut. Dále popisuje mezinárodní prostředí a některé jeho vlivy na mezinárodní podnikání a problematiku vstupu na zahraniční trhy. V praktické části je popsán vývoj vstupu a fungování společnosti Škoda Auto a.s. na jednotlivých konkrétních trzích vybraných zemí. Jsou zde zmíněny prodeje v jednotlivých letech a očekávaný vývoj v letech budoucích. Dále jsou zde zmíněny cíle, kterých by chtěla Společnost Škoda Auto a.s. v těchto zemích dosáhnout.
Klíčová slova:
Trh, dealer, prodej, Škoda Auto a.s., Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.