Persons at ŠAUni

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identification number: 1025
 
Lecturer - Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)

Contacts
     
Graduate
     
Final thesis
     
Curriculum vitae
     
Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Sales specifics of Škoda cars on Irish market
Written by (author):
Bc. Tomáš Raizer
Department: Department of Marketing and Management (ŠAVŠ)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Hejhalová
Opponent:
Ing. Pavel Srovnal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Specifika prodeje vozů ŠKODA na irském trhu
Summary:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou situaci Irska, specifika irského automobilového trhu a jeho vývoj v období krize i mimo ni. Důraz byl kladen na postavení značky Škoda Auto na irském trhu. Na základě prodejních a ekonomických dat je v závěru práce stanovena předpověď budoucího vývoje trhu.
Key words:
Irsko, Škoda Ireland, šrotovné, specifika irského trhu, marketingový výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis