Ľudia na ŠAVŠ

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikačné číslo: 1025
Univerzitný e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

Kontakty
     
     Záverečná práca     
     
Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
Autor: Bc. Martin Nedvěd
Pracovisko:
Institut managementu a marketingu (ŠAVŠ)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jiří Jíra
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů. Cílem této bakalářské práce je zjistit praktické využívání marketingu u víceznačkového prodejce nových automobilů, zejména provést porovnání jednotlivých typů marketingových aktivit, zmínit se také o rozdílech marketingu jednotlivých prodávaných značek tohoto prodejce, odhalit případné slabé stránky a navrhnout možná zlepšení. V závěru jsou nastíněny možné budoucí způsoby marketingu u prodejce nových automobilů.
Kľúčové slová:marketing, vyhodnocení aktivit, víceznačkový prodejce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie