Lidé na ŠAVŠ

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikační číslo: 1025
Univerzitní e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Interní vyučující - Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Životopis     Vedené práce     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
Autor: Bc. Martin Nedvěd
Pracoviště: Institut managementu a marketingu (ŠAVŠ)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Hejhalová
Oponent:Ing. Jiří Jíra
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů
Abstrakt:Tématem bakalářské práce je Analýza a porovnání marketingové strategie víceznačkového prodejce automobilů. Cílem této bakalářské práce je zjistit praktické využívání marketingu u víceznačkového prodejce nových automobilů, zejména provést porovnání jednotlivých typů marketingových aktivit, zmínit se také o rozdílech marketingu jednotlivých prodávaných značek tohoto prodejce, odhalit případné slabé stránky a navrhnout možná zlepšení. V závěru jsou nastíněny možné budoucí způsoby marketingu u prodejce nových automobilů.
Klíčová slova:marketing, vyhodnocení aktivit, víceznačkový prodejce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta