Lidé na ŠAVŠ

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Hejhalová
Identifikační číslo: 1025
Univerzitní e-mail: zuzana.hejhalova [at] savs.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení (AU ŠAVŠ)

     
     
Závěrečná práce
     
     Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Důležitost oddělení péče o zákazníky pro činnost firmy
Autor:
Pracoviště:
Institut managementu a marketingu (ŠAVŠ)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Hejhalová
Oponent:
Mgr. Daniela Vlasáková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Důležitost oddělení péče o zákazníky pro činnost firmy
Abstrakt:
Tato práce popisuje činnost vnitropodnikového útvaru oddělení péče o zákazníka a jeho důležitost pro činnost společnosti na trhu. První kapitola popisuje, jakou hodnotu zákazníci mají pro společnost. V druhé kapitole je zmíněno, jak oddělení péče o zákazníky realizuje analýzu spotřebního trhu, bez které společnost se nemůže zaměřit na daný cílový trh. Dále práce zmiňuje ve třetí kapitole, jakými prostředky zákaznické oddělení využívá marketingovou komunikaci, při kontaktu se zákazníkem. Praktická část práce popisuje celkovou činnost zákaznického oddělení ve věrnostním programu, který patří mezi hlavní nástroje společnosti, jak si udržet věrného a loajálního zákazníka. Závěrem je vhodné zmínit, že činnost zákaznického oddělení je pro činnost společnosti důležitá, protože správně poskytnuté služby zákazníkům a péče o ně se vždy společnosti vrátí. Spokojený a loajální zákazník se vždy ke společnosti rád vrátí.
Klíčová slova:
Hodnota zákazníků pro společnost, Analýza spotřebního trhu, Marketingová komunikace se zákazníky, Péče o zákazníky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePosudek vedoucího