Sylabus předmětu INF2 - Informatika II (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Informatika II
Semestr:
ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště:
Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s pokročilými možnostmi tvorby a úpravy elektronických dokumentů. Osvojení nadstandardních dovedností při využívání textového editoru a tabulkového kalkulátoru. Úpravy a formátování textových dokumentů. Tvorba složitých vzorců a propojování dat v tabulkových kalkulátorech.
 
Výukové metody:
Praktická výuka v PC učebně.
 
Obsah předmětu:
1.MS Word (dotace 0/6)
 
a.
Generování obsahu
b.
Generování rejstříků a seznamů
c.Členění dokumentu na oddíly
d.
Uložení dokumentu do různých formátů
e.Hromadná korespondence

2.
MS Excel (dotace 0/18)
 
a.
Tvorba vzorců
b.
Vyhledávání a použití funkcí
c.
Tvorba a úprava grafů
d.
Kontingenční tabulka a graf
e.
Podmíněné formátování
f.
Makra
g.Zabezpečení dokumentu
h.
Slučování objemných dat
i.Propojení listů a sešitů
j.
Uložení v jiných formátech

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Vytváří grafy s více ukazateli
-Využívá pokročilé funkce pro formátování textového dokumentu
-
Využívá pokročilé funkce pro tvorbu vzorců v tabulkách

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku22 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
18 h
     Příprava na závěrečný test20 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce
70 %
Absolvování závěrečného testu
30 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení v předmětu je složeno z hodnocení semestrální práce a závěrečného teoretického testu.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013.: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4731-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
PIERCE, J. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Brno: Computer Press, a. s., 2008. 1120 s. ISBN 978-80-251-2066-8.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: