Sylabus předmětu INF - Informatika (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Informatika
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s možnostmi využití nejpoužívanějších kancelářských aplikací MS Office. Osvojení nadstandardních dovedností při využívání textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu. V teoretické části seznámit studnety s moderními trendy v oblasti výpočetní a informační techniky.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy v oblasti počítačů, historie, operační systémy, počítačové sítě (dotace 2/0)
2.Kancelářské aplikace, zpracování textu (dotace 2/0)
3.Počítačová grafika, digitální fotografie (dotace 2/0)
4.Počítačová prezentace, tvorba prezentace, zásady předvedení počítačové prezentace (dotace 2/0)
5.Databáze, databázové systémy (dotace 2/0)
6.Software, počítačové viry, hardware, periferní zařízení (dotace 2/0)
7.MS Word (dotace 0/10)
 
a.Základní operace s dokumenty
b.Formátování textu, záhlaví, zápatí
c.Obrázky, tabulky, grafy
d.Obsah, rejstřík
e.Hromadná korespondence

8.MS Excel (dotace 0/10)
 
a.Základní operace se sešity
b.Adresace buněk, tvorba vzorců
c.Seznamy, logické funkce,formátování buněk
d.Grafy, tisk tabulek
e.Kontingenční tabulky

9.MS PowerPoint (dotace 0/4)
 
a.Základní operace se soubory
b.Práce s objekty, animace, smartart
c.Grafy, video, zvuk
d.Předloha, časování snímků, vlastnosti prezentace

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Určí součásti osobního počítače a jejich roli pro fungování osobního počítače
-Vytvoří a formátuje tabulku se vzorci a výpočty, vytváří grafy
-Vytvoří a formátuje textový dokument

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h26 h
     Příprava na průběžné hodnocení18 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h36 h
     Příprava na závěrečný test14 h14 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce0 %55 %
Absolvování průběžného testu (testů)55 %0 %
Absolvování závěrečného testu45 %45 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Zkouška - elektronický test
Průběžné testy ve cvičení - práce v MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora - průvodce studiem předmětu pro studenty kombinované formy studia
Broža, Petr, Office 2007./Průvodce pro každého. Brno: Zoner Press, 2007. 324 s. ISBN 978-80-86815-58-9
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013.: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4731-6.

Doporučená:
BUDAI, D. -- POLZER, J. -- BROŽA, P. Bible Microsoft Office 2010.: Průvodce pro každého. 1. vyd. Brno: Extra Publishing, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7413-118-9.
Jazyk výuky: Čeština
DANNHOFEROVÁ, J. 1001 tipů a triků pro Microsoft Word 2007/2010 + CD. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3439-9.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Prášil (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Šimon (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: