Course syllabus IP - Informatika podniku (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Czech          English          

Název: Informatika podniku
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty informačních systémů podniku, dále s aspekty jejich navrhování, řízení a dalšího rozvoje. Srovnává možné metody a přístupy z hlediska funkčních a finančních přínosů. Navrhuje možnosti provázanosti informačních systémů s "okolím" podniku. Stanovuje rizika a přínosy integrace podnikového informačního systému do skupiny samostatných podnikatelských subjektů.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Informace, informatika, informační společnost (dotace 1/1)
2.Aplikace osobní informatiky, ERP (dotace 1/1)
3.Business Inteligence, e-Business, Mobilní obchodování (dotace 1/1)
4.CRM -- řízení vztahu k zákazníkům
ECM -- řízení podnikového obsahu
(dotace 1/1)
5.Technické prostředky, software, informační a komunikační prostředky (dotace 1/1)
6.Integrace aplikací, Portál (dotace 1/1)
7.Rozvoj a provoz podnikové informatiky, Outsourcing (dotace 1/1)
8.Application service provider (dotace 1/1)
9.Řízení podnikové informatiky (dotace 1/1)
10.Bezpečnost v informatice (dotace 1/1)
11.Efektivnost informačních systémů (dotace 1/1)
12.Užitek z IS/IT (dotace 1/1)
13.Informační strategie (dotace 1/1)
14.Výdaje na IS/IT
Přínosy IS/IT
Hlediska a aspekty efektivnosti IS/IT
(dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje využívání informačních technologií ve firmě
-Hodnotí přínosy zavedení informačních technologií ve firmě
-Stanovuje požadavky firmy na vybavení informačními technologiemi
-Vybere informační systém a jeho dodavatele podle požadavků podniku

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku28 h58 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku20 h28 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích25 %0 %
Vypracování semestrální práce0 %50 %
Prezentace25 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky50 %50 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Kombinované studium: semestrální práce na zadané téma
Prezenční studium: docházka, prezentace na zadané téma

Ústní zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
GÁLA, L. -- ŠEDIVÁ, Z. -- POUR, J. Podniková iformatika.: 3., aktualizované vydání. 3rd vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5457-4.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy.: Podnik v informační společnosti. 3.,aktualizované a doplněné vydání. 3rd vyd. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Praha
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 19. 9. 2016.

Type of output: