Sylabus předmětu SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Simulace řízení dodavatelských řetězců
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům možnost prakticky si vyzkoušet a uplatnit nabyté znalosti z předchozích oborových předmětů. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím participace ve výukové simulaci zaměřené na řízení dodavatelského řetězce v mezinárodním prostředí.
 
Výukové metody: Simulace se odehrává v šesti cvičeních - kolech. V kombinované formě výuky se simulace odehrává ve formátu blokové výuky.
 
Obsah předmětu:
1.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - rozdělení studentů do týmů, představení simulace, zdůraznění základních vztahů ve hře, ovládání simulace, nastavení procesu hraní, první kolo simulace (dotace 0/4)
2.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - druhé kolo simulace (dotace 0/4)
3.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - třetí kolo simulace (dotace 0/4)
4.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - čtvrté kolo simulace (dotace 0/4)
5.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - páté kolo simulace (dotace 0/4)
6.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - šesté kolo simulace, zavření hry, prezentace výsledků jednotlivými týmy, analýza dobrých a špatných rozhodnutí, hodnocení studentů/týmů (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje příčiny a dopady strategických rozhodnutí
-Aplikuje manažerské znalosti a dovednosti pro zvýšení výkonu podniku a týmu
-Interpretuje konečné výsledky simulační hry

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku36 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce24 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích18 %
Vypracování semestrální práce22 %
výsledek simulace60 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení předmětu se zakládá na účasti, na výsledku simulace a na vypracování zprávy pro zhodnocení hry.
Úspěšně předmět absolvuje student, který se řádně účastní týmové hry, přípravy hodnotící zprávy a obhájí při závěrečné prezentaci výsledek týmu.

Hodnocení nevyhověl, příp. nezapočteno obdrží student, který zneužil týmového charakteru hry, neúčastnil se všech částí simulace a nedostatečně participoval na průběhu kurzu.


Aktivní účast na simulaci
Za aktivní účast v každém kole simulace student získá 3 body (až 18 bodů)
Výsledek simulace
Za výsledek v simulaci lze získat až 60 (v případě nejvyššího skóre) bodů
Za výslednou zprávu lze získat až 22 bodů
 
Podpora distančních forem studia:
V dokumentovém serveru je uložen studijní materiál popisující pravidla a ovládání simulace
 
Literatura:
Doporučená:
CADOTTE, E R. -- BRUCE, H J. The Management of Strategy in the Marketplace. Knoxville, Tennessee, USA: Innovative Learning Solutions, Inc., 2015. 416 s. ISBN 978-0-9774064-9-4.
Manuál k simulaci v dokumentovém serveru

Studijní plány:
Obor B-EM-EP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Pavel Wicher, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 14. 11. 2017.

Typ výstupu: