Course syllabus SBZ - Bachelor state examination (ŠAVŠ - WS 2016/2017)

     Czech          

Název: Státní bakalářská zkouška
Semestr:
ZS 2016/2017
Garant předmětu: Mgr. Petr Šulc
Garantující pracoviště: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 17. 12. 2015.

Type of output: