Sylabus předmětu ZAT - Základy automobilové techniky (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Základy automobilové techniky
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Předmět vysvětluje teoretické základy činnosti motorových vozidel a jejich hlavních ústrojí. Vysvětluje také funkční vlastnosti jednotlivých ústrojí a ukazuje na významné souvislosti mezi teorií a skutečností. Zabývá se obvyklým strukturálním uspořádáním motorových vozidel, ukazuje nové trendy při zvyšování (zkvalitňování) provozních (vč. ekologických) parametrů, spolehlivosti a bezpečnosti u motorových vozidel a zdůrazňuje význam aplikací moderních řídících systémů pro automobily.
 
Výukové metody: Schematické obrázky, interaktivní videa, reálné ukázky automobilových dílů, základní výpočty automobilové dynamiky
 
Obsah předmětu:
1.Historie automobilismu, základní celky automobilu, koncepce automobilu, základní údaje o vozidle. Automobilová legislativa, vývoj nového automobilu, zkoušení a systémy zkoušek. (dotace 4/2)
2.Provozní spolehlivost automobilu. Energetická analýza automobilu, pístový spalovací motor. Pracovní oběhy pístových spalovacích motorů, regulace výkonu a provozní vlastnosti. (dotace 4/2)
3.Základní rozdělení pístových spalovacích motorů, účinnost, chlazení a mazání motorů. Základní skupiny a díly pístových spalovacích motorů. Základní parametry pístových spalovacích motorů. (dotace 4/2)
4.Alternativní pohony, elektrický a hybridní pohon. Kola, pneumatiky, dynamika, směrová stabilita vozidla, elektronické stabilizační systémy. (dotace 4/2)
5.Zavěšení kola, nápravy a řízení. Odpružení automobilu, pružiny a tlumiče. Brzdění, brzdová soustava, konstrukce brzd, brzdná dráha automobilu. (dotace 4/2)
6.Bezpečnost vozidel, struktura karoserie, bezpečnostní prvky, bezpečnostní zkoušky vozidel, biomechanika poranění, biomechanická kritéria poranění. (dotace 4/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje základní rozdělení a parametry vozidlových motorů a popíše jejich části
-Popíše základní celky vozidla a vysvětlí jejich funkci, rozezná hlavní fáze vývoje nového automobilu
-Rozezná prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel a definuje biomechanická kritéria poranění
-Vypočítá základní příklady z oblasti kinematiky a dynamiky vozidel a automobilových agregátů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)2 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
     Příprava na průběžné hodnocení28 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h
     Příprava na závěrečný test42 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Vypracování semestrální práce10 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %
Absolvování závěrečného testu70 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností:
- První průběžný test s příklady. (10%)
- Druhý průběžný test s příklady. (10%)
- Vypracování seminární práce na dané téma. (10%)
- Absolvování závěrečného zkouškového testu. (70%)

Kombinovaná forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností:
- První průběžný test s příklady. (10%)
- Druhý průběžný test s příklady. (10%)
- Vypracování seminární práce na dané téma. (10%)
- Absolvování závěrečného zkouškového testu. (70%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1
89% - 75% splněno 2
74% - 60% splněno 3
59% - 0% nesplněno N
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia.

Podpůrné studijní materiály pro kombinovanou formu studia.

Konzultace s vyučujícími zaměřené na probíranou látku a zpracování seminární práce. Jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
BEROUN, S. -- SCHOLZ, C. Základy automobilové techniky. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2003. 200 s. ISBN 80-239-0659-3.
KOVANDA, J. -- A KOLEKTIV AUTORŮ. Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05893-0.

Doporučená:
Popp, K.; Schiehlen, W. : Ground Vehicle Dynamics, Springer, Berlin, 2010

Studijní plány:
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 8. 12. 2016.

Typ výstupu: