Sylabus predmetu IV - Inteligentní vozidlo (ŠAVŠ - LS 2015/2016)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Inteligentní vozidlo
Semestr:
LS 2015/2016
Garant předmětu:
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit posluchače s principy zpětnovazebních a adaptivních systémů ve vozidle a s principy integrované bezpečnosti.
 
Výukové metody:
Interaktivní videa, schematické obrázky, jízdní simulace, ukázky komunikačních modulů
 
Obsah předmětu:
1.
Přehled aktivních systémů pohonného ústrojí a podvozku. Principy zpětnovazebního řízení, lineární a nelineární systémy. (dotace 2/2)
2.
Popis řízené soustavy na příkladech z vozidel, letadel a kosmonautiky. (dotace 2/2)
3.
Problematika stability řízených systémů. Senzory ve vozidlové praxi. (dotace 2/2)
4.
Metody analýzy situace před vozidlem, analýza obrazu. Systémy integrované bezpečnosti a jejich aktivní prvky. (dotace 2/2)
5.
Řízení složitých soustav metodou linearizace zpětné vazby. Cílové funkce řízení. (dotace 2/2)
6.
Popis zvolených strategií řízení, robustní systémy. Metody komunikace vozidla s okolím, inteligentní dopravní systémy. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
     Příprava na závěrečný test
18 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
30 %
Vypracování semestrální práce
30 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách a seminářích (30%), Odevzdání semestrální práce (30%), absolvování závěrečného testu (40%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1 (A)
89% - 83% splněno 2 (B)
82% - 75% splněno 2 (C)
74% - 68% splněno 3 (D)
67% - 60% splněno 3 (E)
59% - 0% nesplněno N (F)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Doporučená:
Diederich Hinrichsen and Anthony J. Pritchard (2005). Mathematical Systems Theory I - Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness. Springer. ISBN 0-978-3-540-44125-0.
Christopher Kilian (2005). Modern Control Technology. Thompson Delmar Learning. ISBN 1-4018-5806-6

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 4. 10. 2016.

Typ výstupu: